Tulevaisuuden osaajia Invenirille sekä muihin Teknologiaklusterin yrityksiin

Turun yliopiston automaatiotekniikan opiskelijat vierailivat Invenirin tiloissa saadakseen käsityksen yrityksen toiminnasta ja uramahdollisuuksista. Tapaamisessa korostui rento ilmapiiri, jossa keskusteltiin avoimesti urapoluista ja työelämän haasteista. Opiskelijat saivat myös mahdollisuuden syventyä projektien eri osa-alueisiin ja vaiheisiin, mikä herätti kiinnostusta teknologiateollisuuden monipuolisia mahdollisuuksia kohtaan.

Opiskelijoiden aktiivisuus ja uteliaisuus antoivat arvokasta panosta tilaisuuteen. Invenir kiittää kaikkia osallistujia kiinnostuksesta ja halusta oppia uutta. Tällaiset kohtaamiset eivät ainoastaan rikastuta opiskelijoiden näkemystä työelämästä, vaan myös tarjoavat yritykselle mahdollisuuden löytää potentiaalisia tulevaisuuden osaajia.

Toivotaan, että tästäkin opiskelijajoukosta löytyy innokkaita ja motivoituneita osaajia, jotka voisivat tulevaisuudessa tuoda osaamisensa ja innovatiivisuutensa Invenirille sekä muihin Teknologiaklusterin yrityksiin. 

Loimaan teknologiaklusteri