Teknologiaklusterista voimaa yritysten kehittymiseen ja menestymiseen

Artikkeli: Helsingin Sanomien Tulevaisuuden Suomi -liite (Calcus.com Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu, kesäkuu 2023)

Teknologiaklusterin kärkiyrityksinä ovat kymmenen loimaalaista yritystä: Charmia, Dinolift, Dometal, Invenir, LMCE Group, Nordic Traction, Pemamek, Robotmation, Vallox ja Wille Machines. Yhteistyössä on vahvasti mukana Loimaan kaupunki.

Klusteri tarjoaa teknologiateollisuuden yrityksille toimintaympäristön, jossa klusteriin kuuluvilla yrityksillä on mahdollisuus kehittyä ja menestyä yhdessä kasvavien klusterin kärkiyritysten kanssa. Klusteri kasvaa vahvojen olemassa olevien sekä uusien kumppanuuksien myötä, ja on lisäksi haluttu kokonaisuus osaavan työvoiman sekä opiskelijoiden keskuudessa. Klusterin yrityksillä on tarve kymmenille uusille kumppaniyrityksille sekä useille eri asiantuntijoille tuotannosta hallintoon.

Teknologiaklusterin johtaja Janne Rauhala ohjasi strategiatyötä ja kokosi kärkiyritysten sekä kaupungin edustajat suunnittelemaan klusteria helmikuussa 2023. Mukaan kutsuttiin myös Loimaan Yrityspuisto sekä Loimaan kauppakamariosasto.

”Oli tärkeää, että kaikki toimijat yhteistyössä muodostavat klusterin tarkoituksen, tavoitteet ja arvot, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua”, Rauhala kertoo.

Loimaan yrityskiinteistöjä kehitetään monipuolisesti. Kuvassa mm. useita tuoreita halli-investointeja sekä Loimaan Yrityspuistolle varattu tontti.

Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikosen mukaan klusteri luo ainutlaatuista synergiaa yritysten välillä, joka tulee edistämään alueen teknologista kehitystä.

”Klusterissa yritykset jakavat tietoa ja resursseja, jotta kyetään yhdessä ratkaisemaan alan haasteita sekä luomaan uusia innovaatioita. Tämä tulee edistämään niin alueellista, kuin kansallistakin kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla”, Heikonen sanoo.

Nopeasti kasvavat Teknologiaklusterin yritykset vetävät puoleensa teknologiateollisuuden yrityksiä Loimaalta ja sen ulkopuolelta.

Äskettäin Loimaalle sijoittuneen Robotmationin Rami Leijon kertoo, että kaupunki teki sijoittumisen helpoksi. Lisäksi klusterissa mukanaolo tarjoaa yritykselle uudenlaista ajattelua ja valtavan potentiaalin yrityksen kehittämiselle.

Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksosen mukaan klusteri kehittää alueen taloudellista kasvua.

”Klusteri on kaupungille merkittävä työkalu loimaalaisten yritysten kehittämisen tukemiseen, yritysten sijoittumisen edistämiseen sekä osaavan työvoiman hankintaan”, Laaksonen sanoo.

Tutustu Teknologiaklusteriin ja hae kumppaniksi teknologiaklusteri.fi.

Loimaa

Lue koko Tulevaisuuden Suomi -julkaisu täältä.

Loimaan teknologiaklusteri