Teknologiaklusterin brändi-ilmeessä yhdistyy kärkiyritysten visuaalinen maailma

Teknologiaklusterin brändi-ilmeen on suunnitellut Rock My Business, joka toteutti myös teknologiaklusteri.fi-verkkosivut. Brändi-ilmeen luoneen Rock My Busineksen AD Andrei Palomäen mukaan tavoitteena oli luoda ilme, joka edustaisi kaikkia Teknologiaklusterin kärkiyrityksiä, ja joka houkuttelisi uusia kumppaneita mukaan klusteriin.
– Korostaaksemme sekä klusterin teknistä osaamista että innovointikykyä, olemme luoneet tasapainon mekaanisen ja ihmisläheisen muotokielen välillä, Andrei sanoo.

Teknologiaklusterin logo muodostuu monogrammista ja tekstistä. Monogrammi toimii myös mahdollisessa englanninkielisessä logoversiossa. Monogrammin muodoissa yhdistyy Teknologiaklusterin kärkiyritysten logojen, tuotteiden, toimialojen sekä asiakassegmenttien muotoja. Monogrammi muodostuu useasta osasta, jotka kuvastavat klusterin erilaisia toimijoita, ja jotka yhdessä ovat yksi kokonaisuus.

Brändiväreissä yhdistyy Teknologiaklusterin kärkiyritysten visuaalinen maailma. Brändivärit kuvastavat luotettavuutta ja uskottavuutta – vankkaa perustaa ja vahvoja perinteitä. Optimistisuutta, uteliaisuutta, luovuutta, kekseliäisyyttä, älykkyyttä, ylpeyttä ja itsevarmuutta. Alojensa huippuasiantuntijoita. Teknologiaklusteria.

Loimaan teknologiaklusteri