Rohkeutta, sinnikkyyttä ja luovuutta AI:n käyttöön

Teknologiaklusterin HR-ryhmä kokoontui Pemamekilla. Tapaamisen pääagendalla oli ryhmän toivoma aihe: tekoälyn hyödyntäminen työssä. Puhujavieraana oli Susanna Valkeus, jonka innostava ote sai porukan keskustelemaan AI:n käyttökokemuksista.

HR-työssä hyväksi havaittuja kokemuksia oli muun muassa AI:n hyödyntäminen työtodistusten, työohjeiden, sopimustekstien, tittelien, työnkuvien ja haastavien viestin laadinnassa. Käytön merkittävä lisäpotentiaali tunnistettiin ryhmän keskuudessa. Myös Susannan pääviesti oli selkeä: rohkeutta, sinnikkyyttä ja luovuutta AI:n käyttöön!

Loimaan teknologiaklusteri